site: Worldinprogress.nl

Ralf Bodelier, al langere tijd klant van sswebs, benaderde mij om de website te bouwen voor een nieuw project, World in Progress. In korte tijd hebben we de website gerealiseerd.

World in Progress wil mensen inspireren om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld. Een wereld zonder armoede, uitsluiting of geweld en met een leefbaar milieu.
World in Progress onderzoekt, schrijft, deelt kennis en adviseert.
Ze zoeken naar inspirerende verhalen die onjuiste wereldbeelden corrigeren. Verhalen die laten zien hoe mensen, organisaties, overheden en bedrijven samen aan oplossingen werken. Verhalen die laten zien dat onze inzet betekenis heeft.
Het team organiseert abdijsessies, schrijft artikelen, geeft lezingen en workshops.

Nieuwsgierig? www.worldinprogress.nl

Benieuwd wat sswebs voor jou kan doen? Mail of bel me gerust.