Site: De Harde Leerschool

De Harde Leerschool stoomt deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar voor werk of een opleiding en zet daarvoor de sport rugby in.

De kernwaarden die ook bij rugby gelden zijn het uitgangspunt bij het positief coachen van de deelnemers. Samenwerken, discipline, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Met een no nonsense aanpak leren deelnemers kansen aanpakken, mentale weerbaarheid en onderling respect te tonen.

Omdat iedereen een kans verdient op een betere toekomst.

“De website van stichting De Harde Leerschool was (te) beperkt qua inhoud en opzet. Daarbij was de lay-out wat gedateerd. Al met al reden om deze in zijn geheel opnieuw op te zetten.

Onze samenwerking heeft geresulteerd in een volledig nieuwe website, die zowel inhoudelijk als qua lay-out een enorme verbetering is t.o.v. de oude situatie.

Het meest tevreden zijn wij over jou snelle handelen – al onze feedback punten zijn zonder uitzondering op korte termijn opgepakt – en het actief meedenken over mogelijke oplossingen. Ik als contactpersoon heb onze samenwerking als zeer positief ervaren.

Ik zou sswebs absoluut aanbevelen. sswebs is een betrouwbare partner die goed bereikbaar is, actief in het creatieproces meedenkt en open staat voor feedback en eigen input.”

Hugo Derene

Nieuwsgierig? Dehardeleerschool.nl

Benieuwd wat sswebs voor jou kan doen? Mail of bel me gerust.